Hakkında

1986 yılında Ankara’da doğan Uzm. Dr. Işıl İnan Erdoğan orta okul ve lise öğretimimi Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, üniversite eğitimini için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumaya hak kazanmıştır.

2010 yılında üniversite eğitimini yüksek başarı ile tamamlamış,  6 yıllık tıp fakültesi eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Laboratuvarı’nda çalışmış, makale saatlerine katılmış ve seçmeli staj için kabul aldığı Londra’daki St Thomas’ Hospital’da Kardiyoloji Departmanında çalışma imkanı yakalamıştır. Mezuniyet sonrasında girdiği  Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ülkenin sayılı çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezlerinden olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. Asistanlığı süresince alanında uzman bir çok öğretim görevlisi ile çalışma imkanı bulmuş, çok sayıda akademik toplantıda sunum yapmış ve tüm yan dallarda çeşitli vakaları izleme ve tedavi sürecine katılma şansı bulmuştur. Bu sürecin son 4 ayında süre ile Tokyo, Japonya’daki Showa Üniversitesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi’nde araştırma görevlisi olarak bulunmuş, klinik gözlem ve akademik çalışmalara ek olarak lizensefali alanında otör sayılan çocuk nöroloji uzmanı Prof. Dr. Mitsuhiro Kato rehberliğinde laboratuvar ve klinik çalışmalarda bulunmuştur. 

Uzmanlığını adlı hazırladığı tez ve uzmanlık sözlü sınavı sonrası başarı ile tamamladıktan sonra tez çalışmasını İtalya, Roma’daki Pediatri Kongresi’nde sözlü sunum olarak sunmuş, bu çalışmayı yayın haline getirmiştir. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak 1 yıla yakın süre KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesin’nde çocuk gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmıştır. İstanbul Anadolu yakasının en büyük pediatri kliniklerinden biri olan ve birçok yerden sevk alan bu hastanede 3 yıl boyunca çalışmış, poliklinik ve yatan hasta takibi, endoskopik işlem uygulamaları yapmıştır. Klinik görevlerinin yanında akademik alanda da çalışmış, kitap bölümleri, posterler, sözlü sunumlar hazırlamıştır. Üç yılın sonunda yan dal uzmanlık sınavını başarı ile tamamlayarak çocuk gastroenteroloji uzmanı olmaya hak kazanmıştır. Kıbrıs asıllı olması nedeniyle mecburi hizmet görevini KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çocuk gastroenteroloji uzmanı olarak sürdürmektedir. Şu an KKTC’de görev yapmakta olan tek çocuk gastroenteroloji uzmanıdır.

Evli ve bir erkek çocuğu annesidir.

About

Dr. Işıl İnan Erdoğan, MD was born in Ankara in 1986. After completing her secondary and high school education at Ankara Gazi Anatolian High School, Işıl was entitled to study at Hacettepe University Faculty of Medicine.

She completed her university education with high success in 2010, worked at Hacettepe University Faculty of Medicine Genetics Laboratory during his annual medical school education, participated in article hours and had the opportunity to work in the Cardiology Department at St Thomas’ Hospital in London, where she was accepted for an elective internship. She entered the examination of specilization after graduation and entitled to start her specialty training at Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, which is one of the leading centers of pediatric health and diseases in the country. During her five-year-residency, she had the opportunity to work with many lecturers who are experts in their fields, made presentations at many academic meetings, and had the chance to follow up on various cases in all sub-branches and participate in the treatment process. In the last 4 months of her residency, he worked as a research assistant at the Child Health and Diseases Unit at Showa University in Tokyo, Japan. In addition to clinical observation and academic studies, she conducted laboratory and clinical studies under the guidance of Prof. Mitsuhiro Kato, MD pediatric neurologist specialized on lissencephaly. 

After completing her thesis and passing her residency oral exam, she presented her thesis as an oral presentation at the Pediatrics Congress in Rome, Italy, and published this study.

After working as a pediatric health and diseases specialist at the Near East University Hospital in the TRNC for about 1 year, she was entitled to receive a sub-specialty training in pediatric gastroenterology at the Health Sciences University Istanbul Ümraniye Training and Research Hospital. She worked for 3 years in this hospital, which is one of the largest pediatric clinics on the Anatolian side of Istanbul and received referrals from many places, and performed outpatient and inpatient follow-up and endoscopic procedures. In addition to her clinical duties, she also worked in the academic field, preparing book chapters, posters and oral presentations. At the end of three years, she successfully completed her oral examination and became a pediatric gastroenterology specialist. Due to her Cypriot origin, she is performing her compulsory service duty in the TRNC, Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital, working as one and only pediatric gastroenterology specialist at Northern Cyprus.

She is married and mother of a son.